مزایا

استفاده از مواد اولیه با کیفیت داخلی و خارجی در کلیه فرشهای تولیدی

بهره گیری از مکانیزم پشم رنگ در عمده ی رنگهای اصلی(به دلیل جلوگیری از دو رنگی)

استفاده از رنگهای گیاهی و ثابت در بیشتر رنگهای فرش(به خصوص فرشهای سفارشی)

بهره مندی از ناظرین فنی در راستای ارتقای کیفیت

برگزاری دوره های آموزشی جهت بافندگان عضو شرکتهای تحت پوشش

عرضه مستقیم تولیدات اعضا و نظارت بر قیمتها

بهره گیری از بروزترین اطلاعات بازارهای خارجی توسط شعبه اتحادیه مرکزی (اتفا)در آلمان