صفحه اصلی > اخبار > نمایشگاه دموتکس ۲۰۱۴

نمایشگاه دموتکس ۲۰۱۴

۲۶ بهمن ۱۳۹۲

حضور پررنگ اتحادیه های فرش روستایی ایران در نمایشگاه فرش آلمان

 نمایشگاه فرش آلمان ( دموتکس ۲۰۱۴ ) با مشارکت اتحادیه های استانی در شهر هانوفر به نام etfa برگزار گردید ،اگر چه نمایشگاه امسال از فروش خوبی برخوردار نبود ولی بازدید از آن به خصوص غرفه های فرش هند و نوآوری های آنان در طرح و رنگ برای بازدید کنندگان بسیار مورد توجه قرار  گرفت.