مراکز فروش

مراکز فروش فرشهای تولیدی این اتحادیه:

تهران : انبار اتحادیه فرش روستایی ایران -خیابان فدائیان اسلام – قبل از هایپرمارکت – پلاک ۶۱۲

آلمان: هامبورگ – بروک ترکای ۷- شماره۲۰۴۵۷-انبار اتفا (etfa) – حاج آقا سازگار