صفحه اصلی > مقالات > هنگام خرید فرش دستباف باید به چه نکاتی توجه کنیم ؟

هنگام خرید فرش دستباف باید به چه نکاتی توجه کنیم ؟

۲۸ آذر ۱۳۹۲

1-بررسی فرش از لحاظ طرح و اندازه آن و اطمینان از سلامت بخش های مختلف فرش ( کجی در فرش در صورتی که با چشم قابل رویت باشد از نشانه های وجود عیب در اندازه فرش است که از ارزش آن می کاهد)

 

2-توجه به رنگ فرش و اطمینان از ثبات رنگهای آن ( استفاده از رنگ های گیاهی و طبیعی بسیار ارزشمند تر است)

۳-بررسی کیفیت پرزهای فرش و اطمینان از یکنواختی آن

۴-بررسی پشت فرش از لحاظ نحوه تراکم-کوبیدگی پودها و یکنواختی آنها و اطمینان از بافت صحیح و درست نقش مایه های فرش

۵-بررسی فرش به لحاظ نداشتن پارگی- رفو- ساییدگی آن

۶-خرید از تجارت خانه هایی که فرش خریداری شده را ضمانت نموده و فرشهای آنان دارای شناسنامه باشد